ĐỆM TÙNG HẠC

Xưởng sản xuất đệm: Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang

Xưởng may: Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Văn phòng: Phạm Tuấn Tài, Hà Nội

Liên hệ :

Hotline: 0911200029
Kinh doanh miền bắc: 0914409239
Kinh doanh miền trung và nam: 0916338089